Välkommen till Föreningen Vind i Seglen

Sjöbodarna sedda från havet

Sjöbodarna sedda från havet (Foto: David Neikter Nilsson)

Kallelse till extra medlemsmöte i Vind i Seglen, 2 december 2017

Du som är medlem i Vind i Seglen kallas härmed till medlemsmöte kl 15.00 den 2’a december 2017 i sjöbodarna på Långesandsholmen.
Vind i Seglen startades 1984 och en ändring av stadgarna har gjorts 2016.
Styrelsen kallar till detta möte för att besluta om förändringar i föreningens stadgar. Ändringar föreslås i paragraferna: §1, §3, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11 och §12. Gällande stadgar och de föreslagna ändringarna finns att läsa på föreningens website: http://vindiseglen.se
Ändringar har diskuterats vid årsmötet 2 april 2017 och på styrelsemöten därefter. Avsikten med ändringarna är att anpassa stadgarna bättre för verksamheten.

Dagordning:
1.      Mötet öppnas av föreningens ordförande.
2.      Mötet väljer ordförande och protokollförare för detta möte.
3.      Mötet väljer protokolljusterare, tillika rösträknare.
4.      Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna.
5.      Godkännande av Dagordning.
6.      Ordf presenterar styrelsens förslag till stadgeändringar. Föreningens stadgar och förslagen till ändringar visas på föreningens websida, http://vindiseglen.se i två veckor innan mötet.
7.      Godkännande av förslag till stadgeändringarna. Om förslagen godkänns skall det göras ytterligare ett beslut på årsmötet 2018 på dessa stadgeändringar för att de skall träda i kraft.
8.      Tid och plats för nästa styrelsemöte
9.      Mötet avslutas

Läs förslag till nya stadgar här.

 

Seglarskola

Varje sommar anordnar Vind i Seglen seglarskola för barn och vuxna — både nybörjar– och fortsättningskurser.

Uthyrning

Vind i Seglen har en fantastisk lokal precis vid vattnet och 5 st GKSS-giggar som medlemmar kan hyra, när de inte används till seglarskolan.

Bli medlem

Stöd vår ideella verksamhet och bli medlem i Föreningen Vind i Seglen.

  • Hitta hit

    Vind i Seglen ligger vid brofästet på Donsöbrons västsida. En promenad på cirka 800m tar dig hit från något av färjelägena vid Styrsö Bratten eller Styrsö Skäret.

    Karta