Seglarskola 2020

Vind i Seglen har 5st GKSS–giggar, en pålitlig båttyp som är idealisk för såväl nybörjare som de med lite mer båtvana. Två eller tre elever seglar i varje gigg och under kursens gång byter vi positioner i båten så att alla får lära sig olika moment. Eleverna får först bekanta sig med båtens alla delar och deras handhavande. Sedan följer undervisning i konsten att segla – vi lär oss termer såsom bogar (slör, läns, bidevind, …), slag och gippar. Teoriundervisningen består bland annat av allmän seglingsteknik, sjövett och knopövningar men kurserna är i huvudsak inriktade på praktisk segling.

På vår blogg kan du läsa dagboken från en nybörjarkurs eller titta på bilder från en fortsättningskurs

Kurser sommaren 2020

Vid fulltecknad kurs kan du sätta upp dig på reservlista. Skicka ett mejl till: seglarskola@vindiseglen.se