Vind i Seglens styrelse genom tiderna

2019

 • Ordf: Jan Bjurström
 • Sekr: John Granqvist
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Ledamot: Karin Frejrud
 • Ledamot: Marcus Wendin
 • Ledamot: Helena Henriksson
 • Ledamot: Anette Höglund
 • Ledamot: Sara Stålbrink

2018

 • Ordf: Jan Bjurström
 • Sekr: John Granqvist
 • Kassör:Marcus Wendin
 • Ledamot: Margareta Kajanus
 • Ledamot: Lena Amstrand
 • Ledamot: Karin Frejrud
 • Ledamot: Anette Höglund
 • Ledamot: Helena Henriksson

2017

 • Ordf: Jan Bjurström
 • Vice ordf: Andreas Ericsson
 • Sekr: John Granqvist
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Ledamot: Lena Amstrand
 • Ledamot: Karin Frejrud
 • Ledamot: Anette Höglund
 • Ledamot: Petter Backlund
 • Ledamot: Helena Henriksson

2016

 • Ordf: Jan Bjurström
 • Vice ordf: Andreas Ericsson
 • Sekr: Lena Amstrand
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Ledamot: John Granqvist
 • Ledamot: Karin Frejrud
 • Ledamot: Ludvig Corneliusson
 • Ledamot: Anette Höglund
 • Ledamot: Petter Backlund

2015

 • Ordf: Jan Bjurström
 • Vice ordf: Andreas Ericsson
 • Sekr: Lena Amstrand
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Ledamot: John Granqvist
 • Ledamot: Karin Frejrud
 • Ledamot: Ludvig Corneliusson
 • Ledamot: Anette Höglund

2014

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf: Jan Bjurström
 • Sekr: John Granqvist
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Ledamot: Joel Bjurström
 • Ledamot: Karin Frejrud
 • Ledamot: Andreas Ericsson

2013

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf: Karin Thorvaldsson
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Sekreterare: John Granqvist
 • Ledamot: Joel Bjurström
 • Ledamot: Emelie Rödström

2012

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf: Henrik Edin
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Sekreterare: John Granqvist
 • Vice sekr: Emelie Rödström
 • Ledamot: Joel Bjurström
 • Ledamot: Karin Thorvaldsson

2011

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf: Henrik Edin
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Sekreterare: John Granqvist
 • Ledamot: Joel Bjurström
 • Ledamot: Karin Thorvaldsson
 • Ledamot: David Neikter Nilsson
 • Ledamot: Rosita Kjellberg

2010

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf: Henrik Edin
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Sekreterare: John Granqvist
 • Ledamot: Joel Bjurström
 • Ledamot: Karin Thorvaldsson
 • Ledamot: David Neikter Nilsson
 • Ledamot: Rosita Kjellberg
 • Ledamot: Elisabeth Wallsby Rodhe
 • Ledamot: Malin Granqvist

2009

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf: Henrik Edin
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Sekreterare: John Granqvist
 • Ledamot: Joel Bjurström
 • Ledamot: Karin Thorvaldsson
 • Ledamot: David Neikter Nilsson
 • Ledamot: Lill Nielsen

2008

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf:
 • Kassör:
 • Sekreterare:
 • Ledamot:
 • Ledamot:

2007

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf:
 • Kassör:
 • Sekreterare:
 • Ledamot:
 • Ledamot:

2006

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf:
 • Kassör:
 • Sekreterare:
 • Ledamot:
 • Ledamot:

2005

 • Ordf: Olof Genell
 • Vice ordf: Jan Bjurström
 • Kassör: Petra Blomqvist
 • Ledamöter: Julia Olsson, Johan Kaldén, Lotta Michel, Mikael Wallanger, Karin Thorvaldsson

2004

 • Ordf: Olof Genell
 • Vice ordf: Jan Bjurström
 • Sekr: Helene Nilsson
 • Kassör: Petra Blomqvist
 • Ledamöter: Julia Olsson, Lovisa Reuterborg, Lotta Michel, Mikael Wallanger

2003

 • Ordf: Olof Genell
 • Vice ordf: Jan Bjurström
 • Sekr: Helene Nilsson
 • Kassör: Petra Blomqvist
 • Ledamöter: Julia Olsson, Lovisa Reuterborg, Lotta Michel, Micael Dino

2002

 • Ordf: Jonas Hellström
 • Vice ordf: Olof Genell
 • Sekr: Astrid Sjökvist
 • Kassör: Petra Blomqvist
 • Ledamöter: Lovisa Reuterborg, Micael Dino, Lotta Michel

2001

 • Ordf: Jonas Hellström
 • Sekr: Astrid Sjökvist
 • Kassör: Birgitha Dawidsson
 • Ledamöter: Lotta Michel, Lovisa Reuterborg, Micael Dino, Olof Genell

2000

 • Ordf:
 • Sekr:
 • Kassör:
 • Ledamöter:

1999

 • Ordf:
 • Sekr:
 • Kassör:
 • Ledamöter:

1998

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr:
 • Kassör:
 • Ledamöter:

1997

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr: Marianne Jonsson
 • Kassör:Ulla Hillberg
 • Ledamöter: Stefan Johansson, Olof Genell, Mikael Dino, Per Barkman

1996

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr: Marianne Jonsson
 • Kassör:
 • Ledamöter: Stefan Johansson, Mikael Dino, Olof Genell, Birgitha Davidsson, Walter Hermansson

1995

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr:
 • Kassör:
 • Ledamöter:

1994

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr: Marianne jonsson
 • Kassör:
 • Ledamöter: Olof Genell, Ingemar Andersson, Anders Dahlgren

1993

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr:
 • Kassör:
 • Ledamöter:

1992

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr: Marianne Jonsson
 • Kassör: Birgitha Davidsson
 • Ledamöter: Walter Hermansson, Olof Genell

1991

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr: Marianne jnsson
 • Kassör: Birgitha Davidsson
 • Ledamöter: Walter Hermansson, Olof Genell, Bengt Hansson, Bo Stridbeck

1990

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr: Marianne Jonsson
 • Kassör:
 • Ledamöter: Walter Hermansson, Birgitta Davidsson, Bo Stridbeck, Olof Genell, Bengt Hansson

1989

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr: Christin Wackerberg
 • Kassör: Birgitha Davidsson
 • Ledamöter: Walter Hermansson, Gunilla Genell, Bengt Hansson, Bo Stridbeck

1988

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr:
 • Kassör:
 • Ledamöter:

1987

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr: Karina Djurner
 • Kassör:
 • Ledamöter: Birgitha Davidsson, Walther Hermansson, Ingvar Arnoldsson, Gunnel Johansson, Ingela Andréasson, Karl-Gustaf Gunnarsson, Bengt Hansson

1986

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr:
 • Kassör:
 • Ledamöter: